Nanjing Ocean Shipping Supply Co., Ltd

  • Nanjing
  • China
Head Office

www.njossco.com

Membership Number :
CN 0012
Nanjing Ocean Shipping Supply Co., Ltd
No
General Ship Supplier
Also Serves the following ports :
Yizheng, Zhenjiang, Nantong, Zhangjiagang, Yangzhou
Postal Address:
2F,No. 8-1,Wangjinshi,
Xuanwu District,
Nanjing, Jiangsu Province
Phone:
Phone (After hours):
Email:
Email2:
+86 25 8451 6106
+86 173 6638 6425
Contact Name:
Contact Mobile:
Contact2 Name:
Contact2 Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Ms. Zhang Lin
+86 173 6638 6425
Mr Li Linjiang
+86 1891396 7546
Ms. Zhang Lin
Legal Entity:
Registration No.:
Ltd
91320192134895321C