Zhoushan Ocean

  • Zhoushan
  • China
Head Office
Membership Number :
CN 0020
Zhoushan Ocean
Yes
General Ship Supplier
Specialised in :
Fuel oil, fresh water, vessel break up & repair
Also Serves the following ports :
Ma Ji Sha, Port of Sheng Si
Postal Address:
No.29 Wangjiatang Sanguantang,
Dinghai,Zhoushan City,
Zhejiang Province
Phone:
Email:
Email2:
Fax:
+86 580 2030062 / 2023085
+86 580 202 5835 / 202 3933
Contact Name:
Contact Mobile:
Contact2 Name:
Contact2 Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Mr Mao Rong Fu
+86 135 8705 0803
Ms Zheng Yan Fei
+86 139 0580 9161
Mr Bi Wei
Legal Entity:
Registration No.:
ISO:
Ltd,
330900000005560