Henry (Longkou) Shipchandler Co., Ltd

  • Longkou
  • China
Head Office

www.asialkg.com

Membership Number :
CN 0071
Henry (Longkou) Shipchandler Co., Ltd
No
General Ship Supplier
Also Serves the following ports :
Qingdao, Rizhao, Yantai, Penglai, Laizhou
Postal Address:
No.483 Zhenxing Road
Longkou Economic Development Zone
Shandong Province , 265701
Phone:
Phone (After hours):
Email:
Email2:
Fax:
Telex:
+86 535 8903047 / +86 535 8903048
+86 156 0535 5565
+86 535 8816286
5194075572
Contact Name:
Contact Mobile:
Contact2 Name:
Contact2 Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Mr. Zheng Zu Shuang
+86 156 0535 5565
Mr. Qiao Liang
+86 189 0638 2633
Mr. Zheng Zu Shuang
Legal Entity:
Registration No.:
ISO:
LTD
91370681553351126K