China National Ship Supply & Service

  • Zhanjiang
  • China
Head Office

www.cnsss.com.cn

Membership Number :
CN 0001
China National Ship Supply & Service
No
Specialised in :
Provisions, ship stores
Also Serves the following ports :
Fangcheng, Qinzhou, Maoming, Yangpu, Haikou Guangzhou
Postal Address:
No 35 Gongnong East 2nd Road Xiashan,
Zhanjiang,
Guangdong.
Phone:
Phone (After hours):
Email:
Email2:
+86 139 2206 2025 / +86 137 0821 9055 / +86 0759 228 0268
‘+86 139 2206 2025 (Mr Fang) / +86 137 0821 9055 (Mr Fang)
Contact Name:
Contact Mobile:
Contact2 Name:
Contact2 Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Mountain Fang
+86 139 2206 2025
Mountain Fang
+86 137 0821 9055
David Hua
Legal Entity:
Registration No.:
Ltd
91440803770951806N