CDF

  • Qinzhou
  • China
Head Office

www.qzcdf.com

Membership Number :
CN 0046
No
General Ship Supplier
Also Serves the following ports :
Beihai, Fangchenggang, Zhanjiang
Postal Address:
Jingang Garden 1-9#, Legou Atreet
Qinzhou Port
Guangxi 535008
Phone:
Phone (After hours):
Email:
Email2:
Fax:
+86 159 7700 7757 /+86 139 0787 3518
+86 159 7700 7757 /+86 138 7779 6683
+86 777 3882722
Contact Name:
Contact Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Mr. Huang Mingdong
+86 15977007757
Mr Huang Mingdong
Legal Entity:
Registration No.:
ISO:
LLC
9145070471146053XT