Beihai Jiehang Marine Service Co., Ltd.

  • Beihai
  • China
Head Office
Membership Number :
CN 0121
Beihai Jiehang Marine Service Co., Ltd.
No
Also Serves the following ports :
Fangcheng, Qinzhou, Zhanjiang, Yangpu, Haikou
Postal Address:
No. 8, North Guizhou Road, Beihai Avenue, Haicheng District,
Beihai 536000
City, Guangxi
Phone:
Phone (After hours):
Email:
Email2:
Fax:
+86 779 305 3400/+86 187 7793 1240
+86 1877 7931 240/+86 151 7700 5699
+86 779 305 3400
Contact Name:
Contact Mobile:
Contact2 Name:
Contact2 Mobile:
ISSA Contact:
ISSA Contact Email:
Mr Jiajun Chen
+86 187 7793 1240
Mr Allen Gao
+86 188 7795 9726
Mr Jiajun Chen
Legal Entity:
Registration No.:
Ltd
9145050034851941XO